Kontakt

Oddział mieści się przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
adres:

Al. Planetarium 4
41-500 Chorzów
skr. pocztowa 10

adres e-mail: slaski@ptma.pl