UWAGA!!!
Strona w przebudowie, dotychczasowa wersja jest dostępna tu:

Wyznaczanie szerokości geograficznej