Kalendarium prac przy wyznaczaniu 19 południka w Parku Śląskim (Galeria)

19 południk w Parku Śląskim (fot. Stefan Janta)

19-ty południk został uwieczniony w Alei Planetarium na terenie Parku Śląskiego (WPKiW). Pomysłodawcą był członek naszego Oddziału Śląskiego PTMA dr inż. Mirosław Danch, który wykonał też pierwsze pomiary położenia południka na terenie Parku. Następnie w wyznaczanie południka został zaangażowany cały Oddział Śląski PTMA działający przy Planetarium Śląskim, a zarząd Parku Śląskiego ogłosił konkurs, jak południk ma zostać uwieczniony. Ostatecznie w bruk Alei Planetarium wmurowano szynę kolejową, obrazującą przebieg południka. W pobliżu znalazła się także tablica informacyjna oraz dwa znaki drogowe projektu Mirosława Dancha, mówiące o przebiegu południka.

Stefan Janta

Członkowie Oddziału w trakcie wyznaczania południka (fot. Mirosław Danch)
Precyzja (fot. Mirosław Danch)

Kalendarium prac:

(fot. Mirosław Danch)

pierwsze, wstępne rozpoznanie terenu.

prace terenowe nad wyznaczeniem położenia za pomocą kilku odbiorników GPS.

Przedstawienie wyników pomiarów na spotkaniu oddziału PTMA.

oznakowanie południka przez Członków Oddziału PTMA.

ogłoszenie konkursu przez Gazetę Parkową na projekt południka.

dodatkowe prace związane ze sprawdzeniem precyzji wyznaczenia meridiany.

ostateczne wyznaczenie przebiegu linii do celów budowlanych.

instalacja szyny w ciągu Al. Planetarium.

"uroczyste oddanie do eksploatacji" południka "parkowego".

Zdjęcia z wyznaczania południka przez Członków naszego Oddziału (autorem poniższych zdjęć jest Mirosław Danch):